Säännöt ja osallistumisohjeet

Koivunen Oy / Top Truck (myöhemmin: järjestäjä) järjestää kilpailuita Facebookissa ja kotisivuillaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan kilpailu ja siihen liittyvä palkinto. Tässä kilpailusääntöjemme yleinen osa sekä alempana kilpailukohtaiset säännöt, jotka ovat voimassa näiden sääntöjen lisäksi kussakin kilpailussa.

1. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden pysyvä asuinpaikka on Suomessa.

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistuminen tapahtuu kommentoimalla Top Truckin Facebook-päivitykseen pyydetty asia. Kilpailuun voi osallistua niin monella kommentilla kuin haluaa. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea osallistunut henkilö kilpailun ulkopuolelle syytä ilmoittamatta.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea osallistunut henkilö kilpailun ulkopuolelle sekä muuttaa sääntöjä syytä ilmoittamatta.

3. Kilpailun eteneminen
Järjestäjä arpoo kilpailuihin osallistujista kilpailukohtaisen määrän voittajia, jonka jälkeen ottaa heihin yhteyttä Facebook-yksityisviesteillä sekä antaa ohjeet palkinnon noutamiseen tai yhteystietojen toimittamisesta palkinnon lunastamiseksi. Jos järjestäjä ei ilmoittamaansa päivään mennessä saa voittajan yhteydenottoa, valinta raukeaa ja voittaja arvotaan uudelleen.

4. Palkinto
Voittajat palkitaan kilpailukohtaisesti etukäteen kerrotuilla palkinnoilla. Palkinto ei ole muutettavissa rahaksi, ja osallistuja sitoutuu osallistumalla tarvittaessa noutamaan palkintonsa haluamastaan Top Truck-liikkeestä. Järjestäjän ja tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

5. Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

5. Muut ehdot
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin ja varaa oikeuden muuttaa näitä sääntöjä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen. Kilpailuun osallistujille saa lähettää tietoa Koivunen Oy:n, Top Truckin ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista, eduista ja tarjouksista mikäli osallistuja ei tätä erikseen kiellä. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

6. Sääntöjen hyväksyminen
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä.

1. Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Pipo arvonta-julkaisua TopTruckSuomi Facebook-sivulla.

2. Kilpailu on voimassa kunnes kaikki 20 palkintoa on arvottu.

3. Osallistuneiden kesken arvotaan Top Truck-pipo.

4. Yhden pipon arvonta suoritetaan aina kun 50 uutta sivutykkäystä TopTruckSuomi sivulla täyttyy.

5. Voittajalla on kolme arkipäivää aikaa vastata järjestäjän yhteydenottoon. Mikäli voittajaa ei tämän ajan sisällä tavoiteta, palkinto arvotaan uudelleen.

6. Voittajat saavat tiedon voitostaan sekä palkinnon lunastusohjeet yksityisviestillä.

7. Koivunen Oy/Top Truck saa julkaista voittajien nimet kotisivuillaan ja/tai Facebook-sivuillaan.